VARFÖR FESTIVAL?

Det pratas ofta om Stockholms vattenrum, inom stadsplanering så väl som politik och litteratur. De lyfts fram som någonting positivt och skulle du be någon att med ett ord beskriva Stockholm så skulle svaret nog bli just vatten.

Trots det är vi dåliga på att använda vattnet. Vi är över lag väldigt dåliga på att använda vår stad till annat än shopping, lattedrickande och kroghäng. Kombinationen av regler och de sociala barriärer som begränsar Stockholm blir helt enkelt för tung för att ta sig igenom och vi resignerar. Låter oss tvångsmatas.

Så varför inte använda vattnet istället för gator och torg? Det finns ju faktiskt över allt i den här stan och kanske är det lättare att bryta mönstret om man inte inkräktar på mark som ägs av andra.

Gräsmattan är en liten festival som försöker göra just detta.
Under en helg i slutet av Augusti kommer gräsmattan att med musik besöka vattennära platser i Stockholm. Exakt var och när kommer att annonseras på den här sidan.

Så håll öronen mot rälsen och ögonen mot vattnet!

Gräsmattan kommer fredag till söndag den 19:e till 21:a augusti.